امروز :  
»   چهارشنبه , 29 , شهريور , 1396 , 7:54 ب.ظ
»   Wednesday , 20 , September , 2017 , 7:54 pm

خدمات آزمایشگاهی

 

آزماشگاه شیمی (آلی ومعدنی ):

دانش شیمی به عنوان یکی از رشته های پایه در علوم شناخته شده  و در زمینه های گوناگونی هچون دارو سازی ،پزشکی ،کشاورزی ومنابع طبیعی ،لوم وصنایع غذایی ،محیط زیست وغیره دارای کاربرد است .به همین رو این آزمایشگا ه  یکی از بخشهای اصلی آزمایشگاههای شرکت خاک آزما نگین (کانیکو)را تشکیل داده است .

انجام آزمایشات شیمیایی بخشهای دیگر در واقع در این آزمایشگاهقابل انجام،ولی نتایج انها در بخشهای گفته شده دارای کاربرد می باشد.آزمایشگاه شیمی شرکت خاک آزما نگین(کانیکو)دارای تجهیزات و دستگاههای هر دو بخش شیمی آلی و شیمی معدنی می باشد.این آزمایشگاه یکی از آزمایشگاههای مجهز کشور بوده و آزمونهای مختلفی در آن انجام می گیرد.تجهیزاتی مانند HPLC-GC-GC MASS-IR-FTIR اتمیک ابزرشن،اسپکترفتومتر،فلیم فتومتر و غیره در این آزمایشگاه به کار گرفته شده است تا ازمایشگاه توانایی بالایی در انجام انواع آزمونها داشته باشد.

شرکت خاک آزما نگین (کانیکو)از مراجع گوناگون مانند موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی سازمان حفاظت محیط زیست،سازمان جهاد کشاورزی سازمان استان تهران دارای مجوز گواهینامه و در انجمن علمی و صنعتی متعددی عضویت دارد.

گسترش ازدیدگاه علمی و هم از دیدگاه دستگاهی پیوسته در دستور کار قرار داشته ومتناسب با نیازها نسبت به تامین وآموزش قدام میگردد.

در تمامی ازمایشگاه سیستم کیفیت ایزو 17025 مستقر و بر اساس الزامات آن امورات آزمایشگاه شرکت انجام و پی گیری می شوند.

آخرین به روز رسانی (يكشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۳۲)

 
<