امروز :  
»   چهارشنبه , 29 , شهريور , 1396 , 7:52 ب.ظ
»   Wednesday , 20 , September , 2017 , 7:52 pm

خدمات آزمایشگاهی

 

آزمایشگاه میکروبیولوژی وگیاه پزشکی :

آزمایشگاه میکروبیو لوژی وگیاه پزشکی شرکت خاک آزما نگین (کانیکو) دارای زیر گروههای میکرو بیو لوژی ،بیولوژی و گیاه پزشکی می باشد .این آزمایشگاه در بخش شناسایی وتشخیص بیماریهای گیاهی،شناسایی و تعیین جمعیت های میکربی وشناسایی موجودات میکروسکوپی وماکروسکوپی فعالیت می نماید .آزمایشگاه گیاه پزشکی دارای توانایی های زیر می باشد

-شناسایی قارچهای بیماریزا ی گیاهی

-شناسایی نوع وجمعیت نماتد های بیماریزا

-تشخیص وشناسایی ویروس های گیاهی

آزمایشگاه میکرو بیولوژی شرکت خاک آزما نگین با امکانات وتجهیزات مناسب توانایی شناسایی انواع باکتری های بیماریزا وغیر بیماریزا را در روی نمونه های گوناگون مانند خاک ،آب ،مواد غذایی وغیره را دارا می باشد .این آزمایشگاه دارای طیف وسیعی از آزمونها بوده وبخش های مختلف محیط زیست ،صنایع غذایی ،کشاورزی وخدماتی را پوشش می دهد .

همچنین  برای  آزمون های شناسایی وطبقه بندی موجودات میکروسکوپی فیتو پلانکتونها ،زئو پلانکتومها وبنتوزها این آزمایشگاه تجهیز گردیده وآزمونهای مربوطه جهت نمونه های  آبهای شور وشیرین امکان پذیر است لیست خدمات این آزمایشگاه وجزئیات آن در این سایت قابل دیدن است.

آخرین به روز رسانی (جمعه ۱۴ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۷:۲۳)

 
<