Search

About Us

  منشور اخلاقی شرکت خاک آزما نگین

 

    ۱-استفاده از مواد شیمیایی معتبر  وتچهیزات ازمایشگاهی مدرن

    ۲- تلاش در افزایش دقت  و صحت ازمایشها

    ۳-پاسخگو بودن به تمام مشتریان در قبال صحت   و دقت ازمایشهای صورت گرفته

    ۴- رعایت کلیه الزامات وقوانین استاندارد جهت بهبود کیفیت ازمایشها

    ۵-ارائه اخرین راهکارهای فنی جهت کاهش مشکلات مشتریان

    ۶-اهتمام به موفقیت کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و محققان مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی

    ۷-انجام ازمایش در کمترین زمان ممکن و جلب رضایت مشتریان

    ۸- نگهداری اطلاعت بدست امده از ازمایش و عدم افشای ان به غیر

    ۹-به روز نمودن توصیه ها فنی واستفاده از جدید ترین روش کارها

Last Updated (Monday, 01 August 2011 07:12)